Wie zijn we

Ons website-adres is: https://www.freerk-wijma.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Privacy Statement Handelsonderneming Freerk Wijma

Onderstaand privacy statement is opgesteld naar aanleiding van de invoering van de AVG. Handelsonderneming Freerk Wijma, gevestigd aan Openderweg 3, 9865 XD Opende, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: http://www.freerk-wijma.nl Openderweg 3 9865 XD Opende +31(0)512-361574

Persoonsgegevens die wij verwerken
Handelsonderneming Freerk Wijma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Let op dat u een gedeelte van deze gegevens moet verstrekken zodat wij uw bestelling kunnen verzenden. U bent niet verplicht geslacht, geboortedatum en telefoonnummer op te geven. Deze velden zijn daarom geen verplichte invoer bij het plaatsen van een bestelling.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@freerk-wijma.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Handelsonderneming Freerk Wijma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Handelsonderneming Freerk Wijma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Geautomatiseerde besluitvorming Handelsonderneming Freerk Wijma neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens bijvoorbeeld een medewerker van Handelsonderneming Freerk Wijma tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Handelsonderneming Freerk Wijma bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieen van persoonsgegevens:
Personalia en adres: Wij slaan deze gegevens op wanneer u een bestelling bij ons plaatst. Op deze wijze kunt u later eenvoudiger een nieuwe bestelling plaatsen. De bewaartermijn voor deze gegevens is 7 jaren. Dit is de wettelijke bewaartermijn die de belastingdienst aan het bewaren van een boekhouding heeft gesteld en dus ook de verkoopfacturen met uw gegevens hierop. Hierna worden deze gegevens door ons vernietigd. Indien u bezwaren heeft tegen deze bewaartermijn kunt u ons dit schriftelijk te kennen geven. Wij zullen uw persoonlijke gegevens dan eerder uit onze systemen verwijderen. Dient u dit verzoek in binnen 2 jaren nadat u deze bij ons in bewaring heeft gesteld? Dan zullen geen kosten in rekening gebracht worden voor het verwijderen van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Handelsonderneming Freerk Wijma verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen nooit persoonsgegevens met derden delen wanneer hier geen dringende belangen toe zijn. Wij zullen uw gegevens daarom nooit gebruiken voor reclame-doeleinden van derden. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Handelsonderneming Freerk Wijma gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handelsonderneming Freerk Wijma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@freerk-wijma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Handelsonderneming Freerk Wijma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Handelsonderneming Freerk Wijma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@freerk-wijma.nl Uw persoonsgegevens zijn bij ons extra beschermd door de toepassing van een SSL-certificaat op onze website, onze domeinnaam is ondertekend (DNSSEC) en wij maken altijd gebruik van de laatste versie van ons webshop-beheersysteem.